این کتاب که دربرگیرنده مطالب پیشرفته‌ای در زمینه سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل است، به عنوان منبع اصلی برای استفاده دانشجویان رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل تدوین شده است.

امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، پژوهشگران و برنامه‌ریزان سیاست خارجی کشور نیز از آن بهره‌مند شوند.

ادامه مطلب
منبع : ما۲۴نفر |معرفی کتاب: اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل منبع : ما۲۴نفر |معرفی کتاب: اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل
برچسب ها : سیاست ,خارجی ,سیاست خارجی